ชีวิตที่ปลอดภัย เกิดจากวินัยและความรู้
โรงเรียนบริหารจัดการภัย อาฟเฟอร์ (AFAR DISASTER MANAGEMENT SCHOOL)

เปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับ การจัดการภัยทุกรูปแบบ ภายใต้การควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมจัดการฝึกอบรม ทั้งในและนอกสถานที่ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมงานที่มีประสบการณ์ในแต่ละสาขาด้านความปลอดภัยโดยตรง

Scroll to top